Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew – II etap

Konsorcjum firm:
MAL-POL Sp. z o.o. – Lider
Firma Remontowo – Budowlana MAL-POL Krzysztof Wasilewski
Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk
Koronto Sp. z o.o.

W dniu 7 marca 2019r. w Wiśniewie podpisana została umowa dla zadania „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew – Etap II”, na zlecenie Gminy Wiśniew.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • całościowe wykończenie II piętra
  • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową
  • przebudowę i budowę instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i hydrantowej
  • przebudowę i budowę instalacji elektrycznej, teletechnicznej
  • budowę instalacji fotowoltaicznej
  • prace towarzyszące

Termin zakończenia prac: sierpień 2019