Roboty budowlane wewnętrzne w zabytkowym Pałacu Dernałowiczów, w budynku Miejskiego Domu Kultury

W dniu 4 kwietnia 2018r., pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Mińsku Mazowieckim, a właścicielem Firmy Krzysztofem Wasilewskim podpisano umowę na „Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych w budynku Miejskiego Domu Kultury – część II”.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • modernizacja sali baletowej
  • modernizacja galerii
  • wymiana instalacji sali kameralnej
  • wymiana instalacji sali baletowej i galerii

Termin zakończenia prac: listopad 2018