Remont zabytkowej szkoły IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

W dniu 6 kwietnia 2018r podpisana została umowa z Miastem Siedlce na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na rewitalizację zabytkowego budynku z 1844 roku. Nazwa projektu: ” Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewolaryzację budynku IV liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”

Konsorcjum firm:
MAL-POL Sp. z o.o. – Lider
Firma Remontowo – Budowlana MAL-POL Krzysztof Wasilewski
Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk
Koronto Sp. z o.o.

Termin zakończenia prac: lipiec 2019