Przebudowa, adaptacja i modernizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie

W dniu 18 października 2017 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa, adaptacja i modernizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego”.

Zakres inwestycji obejmuje:

  • rekonstrukcje mostu zwodzonego
  • renowacje murów kurtynowych zamku
  • rewitalizacje gotyckich piwnic
  • zagospodarowanie terenu wokół zamku

Termin zakończenia prac: listopad 2018