Oferujemy kompleksową realizację obiektów budowlanych, począwszy od wznoszenia budynków( stanów surowych obiektów), roboty żelbetowe, murowe, a także remonty i modernizacje obiektów oraz konserwację zabytków.

  • budowę, remonty i modernizację obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych w konstrukcji żelbetowej
  • budowę, remonty i modernizację obiektów użyteczności publicznej
  • budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w pełnym zakresie robót
  • projekty techniczne remontowo-budowlane
  • projekty konserwatorskie obiektów zabytkowych
  • badania architektoniczne

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą inżynierskich posiadającą uprawnienia budowlane, uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych oraz wysokiej klasy fachowcami z długoletnim doświadczeniem. Posiadamy własny, specjalistyczny sprzęt budowlany, dzięki któremu możemy sprawnie i terminowo realizować powierzone nam zadania.