Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

W dniu 19 marca 2018 podpisana została umowa na zadanie pn. ” Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z
zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach sp. z o.o.”

Termin zakończenia prac: listopad 2018