Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz modernizacja, rozbudowa i nadbudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

W dniu 14 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. ” Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz modernizacja, rozbudowa i nadbudowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.

Konsorcjum firm:
MAL-POL Sp. z o.o. – Lider
Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk
Koronto Sp. z o.o.

Termin zakończenia prac: lipiec 2019