Dostosowanie budynku dydaktycznego UPH w Siedlcach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i budowlanych

Dnia 8 października 2018r. podpisana została umowa z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym W Siedlcach na realizację zadania pn. ” Dostosowanie budynku dydaktycznego Wydziału Przyrodniczego przy ul. Prusa 14 w Siedlcach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i budowlanych”.

Konsorcjum firm:
MAL-POL Sp. z o.o. – Lider
Firma Remontowo – Budowlana MAL-POL Krzysztof Wasilewski
Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk
Koronto Sp. z o.o.

Termin zakończenia prac: grudzień 2018